O Miloslav Cahlik

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2007

Výroční zpráva sboru ČCE Brno I
602 00 Brno, Opletalova 6, email:
tel: 542 211 453

Milí bratři a milé sestry, srdečně Vás zdravíme a předkládáme Vám zprávu, kterou budeme projednávat na výročním sborovém shromáždění 9. března 2008 v 10 hodin v Červeném kostele. Současně vás zveme do sborového shromáždění, kde bude vykonána volba nového staršovstva, které se bude konat 2. března v 8:30 v Betlémském kostele, v 10:00 v Červeném kostele a ve 14:15 v Rychmanově. Hlasovací právo mají všichni členové sboru starší 18 let.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2005

Milí bratři a milé sestry, rádi bychom Vás v následujícím přehledu informovali o nejdůležitějších událostech a životě našeho sboru v uplynulém roce.
Ačkoli v několika minulých letech počet členů našeho sboru mírně stoupal díky přístupům, křtům a přistěhováním (z 1170 v roce 2000 až ke 1195 v roce 2003), v minulých dvou letech klesl o 64 členů. Většinou jsou to lidé, kteří se odstěhovali, protože dopisy, které jsme jim poslali, se nám vrátily nedoručené. Přesto se radujeme, že v uplynulých pěti letech (2001-2005) bylo v našem sboru pokřtěno 55 dětí, 21 dospělých a kromě těch, kdo se přistěhovali, vstoupilo v našem sboru do evangelické církve 11 bratří a sester, kteří předtím prošli půlroční přípravou.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2004

V úvodu chceme vzdát chválu našemu Pánu, že jsme se po celý uplynulý rok mohli v našem sboru pokojně scházet a setkávat. Dík patří všem, kteří se podíleli nejen na službě slova ale i na veškeré další činnosti sboru ať už jde o službu varhanickou, zpěváckou, přípravu časopisu, hudebních nešpor, pohoštění, úklidu, rozhodování ve staršovstvu nebo o dohled nad údržbou našich budov či správu sborového majetku.

Pokračovat ve čtení

Plnou parou vpřed!

To jsem celá já. Všude chodím pozdě. Už jsem toho prošvihla spoustu, ale tohle bylo opravdu typické.
Plán rodinné dovolené byl tento: Prohlídnout Jindřichův Hradec, pokud možno i se zámkem, u nějakého malebného jihočeského rybníčku rozbalit stany a přenocovat, „ráno“ v 10.42 úzkokolejkou z bodu A do bodu B (ovšem bez tatínka, ten nás jen hodí na vlak a přemístí se do bodu B autem), z bodu B dále společně autem na zříceninu Landštejn a pak se uvidí.

Pokračovat ve čtení

Sborová knihovna

Farní sbor ČCE Brně I řadu let doplňuje svou sborovou knihovnu. Nejde však o knihovnu veřejnou. Knižní fond slouží členům sboru, případně těm, za něž se některý člen sboru zaručí. Výpůjční doba je obvykle jeden měsíc. Většina knih je umístěna v knihovně v předsíni sborového sálu v Brně, Opletalova 6, menší část je uložena v Červeném kostele. Knihy je možné si prohlížet a půjčovat především v neděli po bohoslužbách, případně i všedních dnech v úředních hodinách (Po-Pá: 9-12, St: 15-17). V neděli se obracejte na některého ze sborových knihovníků: Pavla Wolfa, Radku Vařekovou, Jana Seberu nebo Adama Vtípila. Ve všední den vám vyhoví sborová kancelář.
V internetovém seznamu si můžete knihu najít abecedně podle autora nebo podle názvu knihy. Když budete vědět signaturu, usnadníte nám tím její vyhledání. Pod odkazem “galerie” se schovává obrazový přehled, kterým můžete listovat a prohlížet jednotlivé tituly.

Seznam knih (pdf): dle autorů | dle názvů | dle signatury |
Seznam knih (xls): dle signatury |
Galerie

/Položky, které jsou v seznamech uvedeny černě naleznete také v obrazové galerii, červené položky nebyly dosud zpracovány. Poslední aktualizace 6.9.2009./

Pokračovat ve čtení

Rozhovor s Joan De Vee Dixon

Před jejím varhanním koncertem dne 7.června 2009 v 19:30, pořádaném v Červeném kostele v rámci hudebních nešporů.

Milá Joan, díky Tvé ochotě posloužit našemu evangelickému sboru svou hrou, projevenou loni v červenci, kdy jsi vystupovala na festivalu Americké jaro, dnes víš o kostele J. A. Komenského a našem sboru možná víc než leckterý brněnský obyvatel. Co Tě přimělo účastnit se tohoto festivalu, organizovaného Mezinárodní společností Antonína Dvořáka?

Narodila jsem se ve státě Iowa, zhruba uprostřed Spojených států. Vyrůstala jsem na farmě a dobře si pamatuji návštěvy vesnice Spillville, když jsem byla malá. Tato vesnice má pouhých 375 obyvatel a jenom jeden kostel (katolický), ale je dobře známa tím, že tam v roce 1893 strávil léto Dvořák. Místní obyvatelé mají stále rádi hudbu a pořádají festivaly. Seznámila jsem se zde s organizací Czech Heritage Partnership (Partnerství českého dědictví), kde jsem byla představena slavnému českému pianistovi Radoslavu Kvapilovi. Díky tomuto spojení mne potom pan Kvapil požádal, abych vystoupila na American Spring Festival (Americkém jarním ferstivalu).

Pokračovat ve čtení

Vánoční slavnost 2008

Na Vánoční bohoslužby si děti  (pod vedením učitelů nedělní školy) každým rokem připraví krátké divadelní vystoupení. O radost z Vánočního příběhu se chceme s Vámi podělit alespoň ukázkou několika fotografií z dětských představení, které jsme shlédli o Vánocích 2008 tentokrát v Červeném kostele.

Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolíbce jest.
(J. A. Komenský, Informatorium školy mateřské)

Bývává už i v našem sboru poslední dobou zvykem, že část bohoslužeb je věnována dětem. Aby i oni měli vědomí, podíl účasti na bohoslužbách sboru. Aby pak mohly, s o to větší radostí a těšením jít do nedělní školy, proto pro ně naši faráři mají přichystáno vždy pár vřelých slov a často i písničku. Ostatní členové shromáždění díky tomu vědí, jaké téma se v nedělní škole probírá.
Čtvrtou adventní neděli měly děti tuto chvíli o kousek delší. A ukázaly celému sboru, v čem že „nejpřednější stráží lidského pokolení a naším nejdražším klenotem pro nás a pro Boha“ jsou. S pomocí učitelů nedělní školy nacvičily vánoční hru Luďka Rejchrta Loď naděje a pomohli nám, abychom se i my, dospělí, více přiblížili k „Božím dětem“.

….Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest NÁM…
Jaká bude ta jeho ruka ? Kdo to je (pro nás) ?

„Chlapečku můj, květinko vyrostlá z lásky, zas pláču štěstím, když hladím ti vlásky, protože možná tys právě zaslíbený, možná právě tys vyvolený, abys vykoupil svět…“

Vzpomínám si na svoje dětská léta, kdy jsem měl kdesi v Čechách při vánoční slavnosti v upocené ruce na papírku napsaný veršík. A nevěděl proč a co vlastně říkám. A veršík měl, pokud možno, zarecitovat.
V ten vzácný čas vánoční hry, kterou nám děti zahrály, Mojžíš (ústy Krištofa Michala) říká: „Půjdem dál, i když se moře pění,
Váš Pán je silnější…
Hle ruku pozvedá a všechno mění… A lodník (malý David Lipenský) dodává:
A tak se nebojme o loď na širém moři, na lodi Naděje se zpívá z plných plic…“

Možná, že tu a tam zapraskaly mikrofony (někoho tak nemuselo být chvíli slyšet), že tu a tam někdo mluvil potišeji, jiný příliš nahlas, to není důležité. Pro tyto drobnosti bychom si neměli nechat ujít skutečnost, že to byla vůbec – první vánoční hra, provedená v prostorách našeho Červeného kostela (obdobně jako při Hudebních nešporech u nás nedávno vůbec poprvé provedena opera – Kristov dotyk). Neměli bychom pominout, že třeba právě tyhle děti jsou nadějí tohoto světa, našeho sboru…. Díky. Halelujah.

Víťa Rybárik

Pokračovat ve čtení

Jak spolu mluvíme v manželství

4. prosince v 19 hodin se konal sborový rozhovor. Naším hostem byl bratr Prof. Jaro Křivohlavý z Prahy, někdejší člen synodní rady ČCE, který promluvil na téma: Jak spolu mluvíme v manželství. Spolu s ním odpovídala na dotazy z řad posluchačů i jeho manželka Marta. Celý rozhovor byl veden v přátelském a milém duchu.
Sál Václava Pokorného byl tentokrát zcela naplněn nejenom lidmi našeho sboru, ale řadou (necírkevních) lidí, kteří přišli na pozvání.

Pokračovat ve čtení

Překvapení na konci léta – 2. díl

Když jsem se po této, pro evangelium úspěšné akci vracela domů, uvítaly mě otevřené dveře našeho domu a nikdo v něm. Poličky vyházené, dývídýčko pryč, peněženka a mobil taky pryč. Naštěstí u nás celkem nebylo co vzít a nezvaného návštěvníka určitě něco vyrušilo, jinak by jistě objevil i tu tisícovku, co viditelně trčela mezi kořenkami. Když mi došlo, co se stalo, šla jsem pro souseda. Co kdyby byl záškodník ještě někde v domě. Nebyl. Zavolala jsem tedy policii a v těch třech hodinách, než přijeli, sepsala škodu, zablokovala kreditku a pak střídavě usínala na židli v kuchyni a budila se hrůzou, že to někdo zkusí znovu. Nemohla jsem se ani zavřít, neb s vypáčenými dveřmi se nesmělo hnout. Policie přijela, všechno si nafotila, skoro nic nezapsala a zase odjela.

Pokračovat ve čtení

Křest na Blažkově

2. – 9. srpna 2008 sbor pořádal rodinnou rekreaci v Letním středisku Blažkov.

Rodinné rekreace se zúčastnilo řada rodin i jednotlivců z našeho sboru. Biblický program pro dospělé měl bratr farář Jiří Gruber. Téma bylo apokryfní kniha Tobiáš.

Každoročním vyvrcholením celé rekreace je společné slavení Večeře Páně. Tentokrát byla vysluhována v lese u řeky, ve které byla pokřtěna sestra Lenka Kosohorská.

Atmosféru bohoslužeb spojených se křtem ve volné přírodě Vám zpřístupní přiložené fotografie.

Pokračovat ve čtení