Evangelická církev je společenství lidí, kteří se hlásí ke svobodě svědomí a osobní odpovědnosti před Bohem. Nechceme nikomu předepisovat, jak má věřit. Snažíme se však lidem cestu k Bohu ukázat.

Mnozí lidé mají k církvi nedůvěru, protože o jejím životě vědí jen velmi málo. Rádi bychom Vám pomocí těchto stránek dali nahlédnout, kam si třeba netroufáte. Do kostela, na faru i do společenství církve. Možná pak najdete odvahu setkat se s námi tváří v tvář.

Cesta k Bohu je otevřena v každém věku. Jsme připraveni odpovědět vám na otázky, které nám zašlete na naši e-mailovou adresu nebo se s vámi osobně setkat. Pro ty, kteří víru hledají, pořádáme zvláštní setkání – viz samostatnou rubriku Kurzy Alfa

Centrem života našeho sboru jsou bohoslužby, které se konají každou neděli v Brně v Betlémském kostele v 8:30 (Pellicova 6) a v Červeném kostele v 10:00 (Komenského náměstí). O letních prázdninách se konají bohoslužby pouze v Červeném kostele v 9:00. Setkáváme se tu, abychom slyšeli aktuální výklad biblického svědectví – kázání. Věříme, že k nám tímto způsobem i dnes Bůh promlouvá. Texty většiny kázání najdete na těchto stránkách.

Každý den v týdnu se scházejí na faře na Opletalově ulici č.6 v přízemí menší skupinky dětí, mládeže i dospělých – viz rubrika Týden ve sboru. Každý si tu může vybrat podle svého věku a zájmů. Společně s dalšími brněnskými evangelickými sbory vydáváme časopis Setkávání, kde se dozvíte bližší podrobnosti o všem, co ve sboru děláme. Starší i aktuální čísla najdete ke stažení na těchto stránkách.   Někteří z vás Červený kostel navštívili při Noci muzeí, Noci kostelů nebo při Hudebních nešporách a koncertech či příležitostných výstavách. Podrobnosti o těchto a dalších plánovaných akcích se dozvíte na našich webových stránkách v samostatných rubrikách.