Týden ve sboruRozpis pravidelných setkání našeho sboru během týdne. Všechna setkání jsou veřejně přístupná a kromě bohoslužeb se konají (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě na Opletalově 6 v přízemí.

PONDĚLÍ

19.00YESle – večerní bohoslužby v Betlémském kostele. Jsou určeny všem, kdo se rádi nechají i ve všední den duchovně nakrmit, chtějí pobýt, krátce se zastavit. Probíhají v zimním a letním semestru

19.00 – zkouška pěveckého sboru Kůrovec

ÚTERÝ

15.00modlitební setkání

16.30biblická hodina pro děti (setkání školních dětí nad biblickými příběhy, ale také hry, zpívání aj.)

16.30dětský klub Ovečky (setkání předškolních dětí. Přiměřeně svému věku jsou děti seznamovány se základy křesťanské víry)

17.00biblická hodina pro dospělé (kazatelé seznamují účastníky s širším pozadím vzniku biblických textů a jejich aktuálním výkladem. Určeno nejširší veřejnosti)

STŘEDA

15.00kavárnička (setkání dříve narozených. Na programu je vždy pobožnost, rozhovor u kávy a volný většinou kulturní program – hudba, obrázky z cest, vyprávění hostů)

16.30příprava ke konfirmaci a dorost (teenageři a jejich víra)

18.00mládež (setkání mladých lidí (15-25 let), kde mají příležitost hovořit o různých tématech víry a života a také jen tak spolu být)

18.00kurzy Alfa (od října do prosince – příležitost pro hledající a začínající věřící. Součástí večera je pohoštění, přednáška a rozhovor. Desetidílný kurz je nezávazný a bezplatný)

18.00 – kurzy Beta (od ledna do května – pro ty, kdo chtějí o křesťanství vědět ještě něco víc. Přibližně dvakrát do měsíce)

ČTVRTEK

10.00Klub Otevřených dveří (1. a 3.
týden v měsíci ve školním roce – pro rodiče s malými dětmi (do tří let). Na programu jsou rozhovory o tématech víry a praktického života v rodině i společnosti, malé pohoštění)

13.30setkání v Diakonii ČCE (čtrnáctidenně ve školním roce)

18.00kurz Gama (první čtvrtek v měsíci – četba evangelia pro začátečníky i mírně pokročilé, pro nově příchozí i stávající členy sboru)

18.30Čtvrtek! (setkání je určeno pro ty, kterým vyhovuje trochu pozdní hodina, chtějí se jednou měsíčně nechat vtáhnout do biblického příběhu pomocí kreativního přístupu, nahlédnout pod pokličku odborníkům z různých oblastí a pohovořit o různých životních tématech; jednou měsíčně: 20. října, 24. listopadu, 15. prosince, 26. ledna, 16. února, 23. března, 27. dubna, 25. května)

18.30staršovstvo (8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince, 12. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna, 11. května, 15. června)

NEDĚLE

08.30 – bohoslužby v Betlémském kostele

10.00 – bohoslužby v Červeném kostele (děti do 15 let odcházejí po společném začátku do nedělní školy na faru, kde je pro ně připraven biblický program)

14.00 – bohoslužby na Rychmanově (2. a 4. neděli, střídání s CČSH)