Týden ve sboruRozpis pravidelných setkání našeho sboru během týdne. Všechna setkání jsou veřejně přístupná a kromě bohoslužeb se konají (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě na Opletalově 6 v přízemí.

PONDĚLÍ

Pěvecký sbor v 19 hodin – zkouška Kůrovce

YESle v 19 hodin v Betlémském kostele – bohoslužby jsou určeny všem, kdo se rádi nechají i ve všední den duchovně nakrmit, chtějí pobýt, krátce se zastavit. Probíhají v zimním a letním semestru.

ÚTERÝ

Modlitební setkávání ve 14 hodin

Biblická hodina pro děti v 16.30 hodin  – setkání školních dětí nad biblickými příběhy, ale také hry, zpívání aj.

Ovečky v 16.30 hodin – setkání předškolních dětí. Přiměřeně svému věku jsou děti seznamovány se základy křesťanské víry.

Přípravka Nedělní školy v 18 hodin – setkání učitelů NŠ, kde se připravují na výklad biblického příběhu, se kterým v neděli seznámí děti. Jednou měsíčně.

STŘEDA

Kavárnička v 15 hodin – setkání dříve narozených. Na programu je vždy pobožnost, rozhovor u kávy a volný většinou kulturní program (hudba, obrázky z cest, vyprávění hostů).

Příprava ke konfirmaci v 16.30 – teenageři a jejich víra.

Mládež v 18 hodin – setkání mladých lidí (15-25 let), kde mají příležitost hovořit o různých tématech víry a života a také jen tak spolu být.

Kurzy Alfa (od října do prosince) v 18 hodin – příležitost pro hledající a začínající věřící. Součástí večera je pohoštění, přednáška a rozhovor. Desetidílný kurz je nezávazný a bezplatný.

Kurz Beta (od ledna do května) v 18 hodin (přibližně dvakrát do měsíce) – pro ty, kdo chtějí o křesťanství vědět ještě něco víc.

ČTVRTEK

Klub otevřených dveří (první a třetí čtvrtek v měsíci) v 10.00 hodin – pro rodiče s malými dětmi (do tří let). Na programu jsou rozhovory o tématech víry a praktického života v rodině i společnosti, malé pohoštění.

Biblické hodiny v 17.00 hodin – kazatelé seznamují účastníky s širším pozadím vzniku biblických textů a jejich aktuálním výkladem. Určeno nejširší veřejnosti.

Čtvrtek! v 18.30 hodin – setkání je určeno pro ty, kterým vyhovuje trochu pozdní hodina, chtějí se jednou měsíčně nechat vtáhnout do biblického příběhu pomocí kreativního přístupu, nahlédnout pod pokličku odborníkům z různých oblastí a pohovořit o různých životních tématech. Přijďte pobýt.

NEDĚLE

Nedělní škola v 10 hodin – pro děti do 15 let. Po první části bohoslužeb odcházejí z kostela na faru, kde je pro ně připraven biblický program.