Rozpis pravidelných setkání našeho sboru během týdne. Všechna setkání jsou veřejně přístupná a kromě bohoslužeb se konají ve sborovém domě na Opletalově 6, v přízemí.


PONDĚLÍ

Pěvecké sbory v 19 hodin – zkouška pěveckých sborů Kůrovec a Cantate Domino.

YESle v 19 hodin v Betlémském kostele – bohoslužby jsou určeny všem, kdo se rádi nechají i ve všední den duchovně nakrmit, chtějí pobýt, krátce se zastavit.


ÚTERÝ

Modlitební setkávání ve 14 hodin

Náboženství v 16.30 hodin  – setkání školních dětí, které jsou seznamovány s biblickými příběhy.

Ovečky v 16.30 hodin – setkání předškolních dětí. Přiměřeně svému věku jsou děti seznamovány se základy křesťanské víry.

Přípravka Nedělní školy v 18 hodin – setkání učitelů NŠ, kde se připravují na výklad biblického příběhu, se kterým v neděli seznámí děti.


STŘEDA

Kavárnička v 15 hodin – setkání dříve narozených. Na programu je vždy pobožnost, rozhovor u kávy a volný většinou kulturní program (hudba, obrázky z cest, vyprávění hostů). Koná se i o prázdninách.

Příprava ke konfirmaci v 16.30.

Mládež v 18 hodin – setkání mladých lidí (15-25 let), kteří mají příležitost hovořit zde o různých tématech víry a života a společně se zúčastnit různých akcí.

Kurzy Alfa (od října do prosince) v 18 hodin – příležitost pro hledající a začínající věřící. Součástí večera je pohoštění, přednáška a rozhovor. Kurz je nezávazný a bezplatný.


ČTVRTEK

Klub otevřených dveří (první a třetí čtvrtek v měsíci) v 10.00 hodin – pro rodiče s malými dětmi (do tří let). Na programu jsou rozhovory o tématech víry a praktického života v rodině i společnosti, malé pohoštění.

Biblické hodiny v 17.30 hodin – kazatelé seznamují účastníky s širším pozadím vzniku biblických textů a jejich aktuálním výkladem Určeno nejširší veřejnosti.

Čtvrtek! v 19 hodin – setkání je určeno pro ty, kterým vyhovuje trochu pozdní hodina, chtějí se nechat vtáhnout do biblického příběhu pomocí kreativního přístupu, a nahlédnout pod pokličku odborníkům z různých oblastí. Přijďte pobýt.


NEDĚLE

Nedělní škola v 10 hodin – pro děti do 15 let. Po první části bohoslužeb odcházejí z kostela na faru, kde je pro ně připraven biblický program.