Týden ve sboruRozpis pravidelných setkání našeho sboru během týdne. Všechna setkání jsou veřejně přístupná a kromě bohoslužeb se konají (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě na Opletalově 6 v přízemí.

PONDĚLÍ

19.00YESle – večerní bohoslužby v Betlémském kostele. Jsou určeny všem, kdo se rádi nechají i ve všední den duchovně nakrmit, chtějí pobýt, krátce se zastavit. Probíhají v zimním a letním semestru

19.00 – zkouška pěveckého sboru Kůrovec. Vítáni jsou další zájemci o společné zpívání.

ÚTERÝ

15.00modlitební setkání

16.30biblická hodina pro děti (budeme si vyprávět příběhy ze Starého zákona, hrát hry, zpívat. Čas od času podnikneme nějaké dobrodružství. Bude to fajn)

17.00biblická hodina pro dospělé (je setkáním menšího otevřeného společenství s biblickým textem. Pokoušíme se Bibli poznávat, porozumět tomu, jak se v ní myslí a mluví a zaslechnout z jejího poselství něco do našeho života. Kromě čtení Bible, krátkého výkladu a rozhovoru o něm jsou součástí těchto shromáždění také modlitby a zpěv. Předností je možnost snadnějšího rozhovoru, sdílení vlastních otázek, pochybností i naopak toho, co nás oslovilo. Probírat budeme knihu Rút, prvních 11 kapitol Bible a otevřeme nakonec i evangelium podle Jana)

18.00kurz Gama (četba Bible pro začátečníky i mírně pokročilé pro nově příchozí i stávající členy sboru. Jednou měsíčně: 10. října; 14. listopadu; 19. prosince; 9. ledna; 13. února; 12. března;  9. dubna; 14. května)

19.00přípravka pro učitele a průvodce nedělní školy (jednou měsíčně: 5. září, 3. října, 21. listopadu, 12. prosince, 16. ledna, 20. února, 19. března, 18. dubna, 21. května, 4. června)

STŘEDA

15.00kavárnička (pravidelné setkávání zejména dříve narozených. Slaví tu své narozeniny i cestují po celém světě díky fotografiím, o které se s nimi dělí ti, kteří ještě vyráží do světa. Hlavní program tvoří biblická úvaha, modlitba a píseň. Poté následuje vzájemné sdílení)

16.30dorost (rozhovory, přemýšlení o Bibli, zpívání, hry pro náctileté)

18.00mládež (Bible, modlitba, rozhovory, zpívání, hry)

18.00kurzy Alfa (od října do prosince – příležitost pro hledající a začínající věřící. Součástí večera je pohoštění, přednáška a rozhovor. Desetidílný kurz je nezávazný a bezplatný)

18.00 – kurzy Beta (od ledna do května – pro ty, kdo chtějí o křesťanství vědět ještě něco víc. Přibližně dvakrát do měsíce)

ČTVRTEK

09.45 – Klub Otevřených dveří (klub je určen pro maminky s malými dětmi a schází se na faře na Opletalově každé první a třetí čtvrteční dopoledne v měsíci. Program je rozdělen na dvě části. První tvoří společné zpívání, zamyšlení a diskuse nad biblickým tématem (budeme probírat tělesné orgány v Bibli), druhý program bývá v režii jedné z maminek. Těšit se můžete také na setkání s faráři, společné povídání a sdílení aj. Klub je nadále otevřen všem „novým“ maminkám, které by se chtěly k tomuto společenství připojit)

14.00setkání v Diakonii ČCE (dvakrát měsíčně. Naši faráři si chodí povídat s klienty chráněného bydlení Ovečka)

16.30příprava ke konfirmaci (během přípravy budeme společně přemýšlet nad tím, čemu věříme, nad čím máme pochybnosti, co je pro nás důležité. Bude dost prostoru pro otázky i hledání odpovědí. Pojedeme na víkendová soustředění (3. – 5. listopadu, 16. – 18. února). Pro ročníky 2009 až červen 2011)

18.30Čtvrtek! (setkání nad tématy z různých oblastí života, vědy, kultury, ale také společné čtení Bible, zpívání, modlitby, poznávání se. Přijít může kdokoli – zastavit, potkat s dalšími věřícími, mluvit o životě, diskutovat, jak jde křesťanská víra dnes žít. Jednou měsíčně: 5. října; 2. listopadu; 7. prosince; 18. ledna; 1. února; 7. března; 11. dubna; 2. května)

18.30staršovstvo (31. srpna; 19. října; 9. listopadu; 14. prosince; 11. ledna; 15. února; 14. března; 18. dubna; 16. května; 13. června) Směřujte své podněty, reflexe, radosti)

NEDĚLE

08.30 – bohoslužby v Betlémském kostele

10.00 – bohoslužby v Červeném kostele (děti do 15 let odcházejí po společném začátku do nedělní školy na faru, kde je pro ně připraven biblický program)

14.00 – bohoslužby na Rychmanově (2. a 4. neděli, střídání s CČSH)