Zprávy ze sboru 19. března 2023

Milé sestry a milí bratři, v článku najdete zprávy na radostnou neděli (to je jedna z těch dvou, co mohou být růžové).
Také ještě plakát na první nešpory a koncert Mirka Kemela, Výročku a kandidátku do staršovstva.
Pokud jste na jarních prázdninách, tak doufáme, že nebe je modré a je zima nebo jaro - nic mezi tím. Na viděnou.Pokračovat ve čtení

Zprávy ze sboru 5. března 2023

Milí přátelé, v článku najdete zprávy, opravenou kandidátku a hlavně pozvánku na sborový den - bude určitě dobrý, tak se s Ivou na Vás těšíme. Jen nezapomeňte, můžete-li, vzít něco do občerstvení.
Budeme také moc rádi, když se zapojíte do přemýšlení o našem sboru - tedy do jeho života.Pokračovat ve čtení

Zprávy ze sboru 5. února 2023

Milé sestry a milí bratří, jsou tu zas hodně plné zprávy.
V pátek nezapomeňte jít tančit.
Rozjíždíme přihlašování na letní Blažkov a jarní Basilej.
Zbývají poslední místa na táboře.
Hledáme šikovné ruce k instalaci výstavy.
Přejeme hezké prázdniny a vůbec.Pokračovat ve čtení