Brněnský evangelický měsíčník Setkávání vydávají sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II 10x ročně. Zde najdete archiv jednotlivých vydání, uspořádaný dle roků.
Klepnutím na patřičný rok zobrazíte archiv požadovaného ročníku časopisu. Klepnutím na obrázek titulní strany stáhnete PDF soubor s daným číslem.