O richard.sklenarik

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2010


Výroční zpráva za rok 2010

Vážíme si a s vděčností Pánu Bohu přijímáme všechny příležitosti, které nám nabízí společenství našeho sboru, ve kterém je aktivně zapojeno velké množství sester a bratrů. Nelze zmínit všechny, kteří konají svou práci ať už viditelně na očích sboru nebo tiše a nenápadně, někteří jsou v této zprávě jmenovitě uvedeni, na jiné kvůli přehlednosti a srozumitelnosti textů tentokrát nezbylo místo. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do služby a svědectví našeho sboru patří naše poděkování.Touto zprávou chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2010.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2009

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

Výroční zpráva za rok 2009

www.cervenykostel.cz              email:                 telefon: 542 211 453

S vděčností přijímáme stálé i nové příležitosti, které nám nabízí společenství našeho sboru, v němž je aktivně zapojeno velké množství sester a bratrů. Touto zprávou chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2009.

Pokračovat ve čtení

Naše kostely

Kostel J. A. Komenského

„Červený kostel“, který tvoří jednu z brněnských dominant, byl postaven v letech 1863-1867 podle návrhu vídeňského architekta H. Ferstla. Sloužil členům německého luterského sboru a nesl název Christuskirche – Kristův chrám. Patřila k němu i základní církevní škola (nynější sborový dům, Opletalova 6), kde působila řada významných osobností. Dnes jsou tu naše sborové místnosti a farní kancelář a od roku 1990 zde působí také Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní.

Trojlodní kostel s neobvyklou tribunou v závěru apsidy je postaven ve stylu severoněmecké gotiky. Je dlouhý 45 m. Mohutná věž ční do výšky 51m. Z vnitřního vybavení je vzácná mramorová kazatelna se symboly čtyř evangelistů, oltář a křtitelnice. Varhany firmy Rieger jsou z roku 1887. V sakristii je ozdobná pamětní deska prvního německého kazatele. Červený kostel byl ve své době jedním z největších evangelických kostelů v katolických zemích.

Pohled do Červeného kostela v Brně: Virtuální prohlídka

 

Betlémský kostel

Betlémský kostel

Kostel byl postaven českým reformovaným sborem pod vedením faráře Václava Pokorného v roce 1895. Na jeho průčelí je možno číst první český nápis na veřejné budově v Brně, který zní: My kážeme Krista. Dnes slouží Českobratrské církvi evangelické.

Pokračovat ve čtení