Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I

1.10. | Milí přátelé, příští týden se rozběhne naplno sborový život: začnou biblické hodiny pro děti i dospělé (probírat budeme knihu Rút), dorost, příprava ke konfirmaci a alfa kurzy. Také bude první Čtvrtek (o zdraví a nemoci).
1. října budou v 19 hodin první podzimní hudební nešpory, zazpívá při nich sbor Kantiléna, podpoříme Naději Brno.
Těšíme se na setkání s Vámi při bohoslužbách i dalších příležitostech.

Evangelická církev je společenství lidí, kteří se hlásí ke svobodě svědomí a osobní odpovědnosti před Bohem.