O jozef.boros

Veronika poprvé na Blažkově s Brnem I

Hned po příjezdu jsme se šli ubytovat do chatek, kde se mi moc líbila třípatrová postel, na které bych ale asi v patře neměla odvahu spát. Před každým jídlem jsme měli nějaké čtení z Bible, modlitbu a písničku. Měla jsem velkou radost, že jsem mohla říkat modlitbu za naši skupinu, když na nás vyšla modlitba. Dostali jsme totiž rozpis úkolů, kde nás pan farář všechny rozdělil do tří skupin: A, B a C s úkoly, které se každý den střídaly: úklid, mytí nádobí a modlitby.

Pokračovat ve čtení

Druhé zasedání 34. synodu ČCE

se konalo ve dnech 19. – 21. května v Praze poprvé v budově Autoklubu ČR v Opletalově ulici. Výběr nového místa se ukázal jako velmi vhodný. Synodálové zde měli pro své jednání k dispozici příhodné prostory i technické zázemí. Vlastní jednání začalo tentokrát již ve čtvrtek po obědě. Nová synodní rada místo obvyklé zprávy o životě povšechného sboru připravila něco jako programové prohlášení, které bylo ještě doplněno krátkým vystoupením každého z jejich členů. Následovala všeobecná rozprava a po ní večerní bohoslužby ve sboru v Praze na Vinohradech, při nichž kázal předseda synodu Jiří Gruber. V průběhu jednání nás pozdravili hosté z domácí a zahraniční ekumeny. Letos to byli zástupci reformované církve z Koreje a presbyterní církve v Londýně.

Pokračovat ve čtení

Návštěva partnerského sboru v Basileji

Už čtvrtstoletí každý sudý rok jezdíváme do Basileje navštívit partnerský francouzský sbor Reformované církve v Basileji. Také letos dvacetičlenná delegace sboru Brno I vyrazila v pěti autech v pátek brzo ráno z Brna. Po šesté večer nás basilejští uvítali na hranicích města a rozvezli do jednotlivých rodin.

Pokračovat ve čtení

Noc kostelů 2016

Největší pozornost návštěvníků brněnské muzejní noci a noci kostelů, ale i nedělních bohoslužeb v Komenského kostele vzbuzovaly fotografie prof. Jindřicha Štreita. Díky nim s námi bylo v kostele víc než padesát lidí žijících bez domova. Pozoruhodné bylo, jak si každý člověk kolem sebe vytváří domov i v těch nejtěžších podmínkách. Lidská touha po štěstí a po svobodě je nezničitelná.

Pokračovat ve čtení

Sborová neděle s Martinem Balcarem

Poslední dubnová neděle byla radostným setkáním mnoha členů a přátel našeho sboru. Při bohoslužbách byly pokřtěny dvě sestry a do sboru byli přijati dva bratři, kteří se účastnili kurzů Alfa a Beta. Po výborném společném obědě následovala beseda s bratrem Martinem Balcarem, který nedávno navštívil uprchlický tábor v jordánském Zátarí, aby nás seznámil se životem lidí, kteří museli opustit svůj domov v Sýrii a uchýlili se do tábora vybudovaného OSN nedaleko hranic své vlasti. Letošní postní sbírka v našich sborech byl a určena na projekty luterské Diakonie v tomto táboře.

Pokračovat ve čtení

Z jara na zimu!

Letos se mládež z našeho sboru (Brno I) vypravila na víkendový pobyt na Vysočině, i tentokrát na faru v Daňkovicích. Jejich brněnským raným jarem naplněná srdce ale ani nedoufala, že se setkají ještě letos se sněhem, a už vůbec tak blízko od domova. První náznak tvrdších podmínek v lokalitě konání ucítili hned po výstupu z vlaku ve Žďáru nad Sázavou v podobě velkého rozdílu teplot. Ale dobře předpřipravená a vytopená fara bratrem farářem Gruberem jim poskytla skvělé zázemí do dalších dnů.

Pokračovat ve čtení

Svý kroky rozezpívej…

(aneb pobyt konfirmandů a mládeže v Daňkovicích 2015)

Stejně jako vloni i letos se konal pobyt konfirmandů a mládeže v Daňkovicích a to od 20. do 22. března. Pobytu se zúčastnilo 8 mládežníků a 5 konfirmandů. Jednalo se o velice povedenou akci.

Pokračovat ve čtení

Klub oveček – o nás


Klub oveček je určen dětem od tří do sedmi let. Setkání vedená laiky probíhají pravidelně každé úterý od 17 do 18 hodin na faře Opletalova 6 v dětské místnosti. Tématem letošního roku je Desatero.


Pokračovat ve čtení