O jozef.boros

Jarní presbyterní konference

Na sobotu 11. března připravil poradní odbor pro práci s laiky další presbyterní konferenci. V souvislosti s letošním 500. výročím reformace, resp. veřejného vyhlášení 95 reformačních tezí dr. Martinem Lutherem, byl jako host pozván luterský teolog Mgr. Michal Devečka, Ph.D., který se zabývá osobností a učením Martina Luthera a v současnosti působí jako farář Církve československé husitské v Hovoranech.

Pokračovat ve čtení

Slavnost v Brumovicích

V neděli 26. února byla slavnostně otevřena nová Arkénie a aktivizační dílny Diakonie v Brumovicích. Tyto nové služby střediska Diakonie ČCE Betlém poskytnou trvalý domov šesti klientům (Arkénie) a umožní každodenní tvořivou a relaxační činnost desítkám dalších klientů ze čtyř domovů tohoto střediska, ale i ostatním zájemcům z okolí (sociálně terapeutické dílny, pro jejichž objekt se název teprve vymýšlí).

Pokračovat ve čtení

Sněžný Heřmanov

10. 2. 2017 18:35 GMT+1. Osada v srdci přírody (a sněhu). Dvě auta vjíždějí na parkoviště u místní katolické fary. Z nich opatrně, tak, aby neuklouzli na všudypřítomném ledu, vystupují mládežníci v čele s Janou Hofmanovou. Všichni jsou nejen zmrzlí, ale hlavně natěšení na následující víkend.

Pokračovat ve čtení

Sborová neděle v Brně I

V neděli 5. února jsme se sešli na faře v sále Václava Pokorného. Po dobrém obědě, který pro nás uvařil Petr Goliáš, si více než sedmdesát účastníků vyslechlo přednášku sestry farářky Gabriely Horákové o duchovní službě v Armádě České republiky. Sestra kazatelka působí na základně ve Vyškově jako vojenská kaplanka. Jejím hlavním posláním je vnášet do vojenského života lidský a duchovní rozměr. Většina vojáků se sice k církvi nehlásí, ale mnozí jsou rádi, že mohou vést s kaplany osobní rozhovory a poradit se s nimi. Nepřímo se tak setkávají s Božím slovem a podporou.

Pokračovat ve čtení

Brno I – dětská vánoční slavnost 2016

Na 4. adventní neděli jsme se sešli v Betlémském kostele k již tradiční dětské vánoční slavnosti.

Po úvodu sestry farářky Jany Hofmanové dostaly slovo nejmenší děti pod vedením Ivy Oukropcové a předvedly hru „Co by se stalo kdyby…?“ Zvědavá ovečka Barborka se ptala, co by se stalo, kdyby člověk neposlouchal Boha, ale jednal podle sebe. A postupně jsme spolu s ní zjišťovali, že by ten známý vánoční příběh o Ježíšovi, Marii a Josefovi vůbec nemusel dopadnout dobře.

Pokračovat ve čtení

Voda pro Etiopii

Poslední neděli církevního roku 27. listopadu jsme ve sboru Brno I přivítali kurátora sboru ČCE v Praze Počernicích, který nás navštívil spolu s manželkou a postaral se o zajímavý program na tradičním odpoledni, které připravuje křesťanská služba.

Náš host, bratr RNDr. Martin Hrubeš, je civilním povoláním geolog a podílí se na rozvojové pomocí České republiky, která je mimo jiné směřována do Etiopie, kde se podílíme na získávání nových zdrojů pitné vody.

Pokračovat ve čtení

Mládež na sjezdu jako ryba ve vodě

„Život bez vody si těžko dokážeme představit. Voda je nepostradatelná, nutná…“. Takto se píše ve sjezdové brožuře. Myslím, že jako je pro člověka nezbytná voda, tak pro mládežníka Sjezd (nejen) evangelické mládeže.

Pokračovat ve čtení

Seniorátní konvent v Brně

Více než čtvrt století se pravidelně schází seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu ČCE v Blahoslavově domě. Letos se poslanci a hosté sešli znovu, a to ke 2. zasedání 41. konventu. Bylo to v sobotu 12. listopadu a začínalo se krátce po rozednění, v 8 hodin ráno.

Pokračovat ve čtení

Školka mládeže

Již tradiční školka mládeže se letos konala v Miroslavi. Už v autobusu z Brna bylo jasné, že se shledáme ve velkém počtu, a skutečně, sešlo se nás téměř sto. Je obdivuhodné, jak se s takovou účastí naši hostitelé vypořádali. Hned po příjezdu jsme byli doprovozeni do místní fary, kde jsme se mohli po náročné cestě občerstvit, zaregistrovat, a následně vyslechnout zahajovací impuls v sousedícím kostele. Poté jsme se vydali ven, kde nás čekala hra plná voleb s názvem O post synodního seniora, a nakonec nás seznámili s místní tělocvičnou, kde jsme byli ubytováni.

Pokračovat ve čtení

9. října 2016 – Nová farářka ve sboru ČCE Brno I

Kurátor sboru ČCE Brno I Václav Matoulek připomněl shromážděným v Komenského kostele jména farářek a farářů, kteří tam od vzniku sboru v Brně I působili. Převážnou většinou tam byli přítomni. Jana Hofmanová je nyní pátá v pořadí. A všichni zúčastnění věděli, že dějiny evangelické církve tam, kde nyní působí sbor ČCE v Brně I, i dějiny jejích kazatelů, jsou o dost rozsáhlejší. Avšak právě začátek působení nové, mladé sestry farářky vede od ohlédnutí na minulost k výhledu na to, co smíme a máme jako Kristova církev čekat.

Pokračovat ve čtení