O Kybla

Červnové hudební nešpory 4.6.2023 v 19:30

Třetí koncert jarního bloku Hudebních nešpor v Červeném kostele s názvem Chvalte ho bubnem, strunami a píšťalami se uskuteční 4. června 2023 v 19:30 hodin. Bude součástí Brněnského varhanního festivalu a vystoupí při něm německý varhanník Matthias Böhlert.

Pokračovat ve čtení

Koncert a výstava vtipů Mirka Kemela v ČK

Koncert Mirka Kemela se konal v neděli 16. dubna 2023 v 17 hodin v Červeném kostele. Zároveň probíhala výstava jeho vtipů, která byla ke shlédnutí rovněž v Červeném kostele od února do konce května 2023, a to vždy před bohoslužbami a po nich, v čase koncertů v ČK a na požádání pro skupiny.

Pokračovat ve čtení

Dubnové hudební nešpory 2.4.2023

První koncert jarního bloku Hudebních nešpor v Červeném kostele s názvem Chvalte ho bubnem, strunami a píšťalami se uskutečnil 2. dubna 2023 v 19 hodin. Vystoupila při něm brněnská mezižánrová skupina Cimbal Classic.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2022

V této zprávě chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, které se konaly v našem sboru v roce 2022, a předložit také informace o jeho hospodaření. (Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se nedá tak docela charakterizovat slovy a čísly.)

Pokračovat ve čtení