O Kybla

Červnové hudební nešpory 4.6.2023 v 19:30

Třetí koncert jarního bloku hudebních nešpor v Červeném kostele v rámci projektu Chvalte Hospodina všechny národy se uskutečnil 4. června 2023 v 19:30 hodin. Byl součástí Brněnského varhanního festivalu a vystoupil při něm německý varhanník Matthias Böhlert.

Pokračovat ve čtení

Koncert a výstava vtipů Mirka Kemela v ČK

Koncert Mirka Kemela se konal v neděli 16. dubna 2023 v 17 hodin v Červeném kostele. Zároveň probíhala výstava jeho vtipů, která byla ke shlédnutí rovněž v Červeném kostele od února do konce května 2023, a to vždy před bohoslužbami a po nich, v čase koncertů v ČK a na požádání pro skupiny.

Pokračovat ve čtení