O Kybla

Missa brevis In Ascensione Domini

Zveme vás na hudební bohoslužby na Nanebevstoupení Páně 9. května 2024, při kterých bude provedena missa brevisIn Ascensione Domini od Víta Bébara a Andrease Grosshobela. Hraje Castello in Aria, zpívá Octopus Vocalis.

Pokračovat ve čtení

Dubnové hudební nešpory 7.4.2024

První koncert jarního bloku hudebních nešpor v Červeném kostele v rámci projektu Chvalte Hospodina všechny národy se uskutečnil 7. dubna 2024 v 19 hodin. Vystoupila při něm česká klezmerová hudební skupina Létající rabín.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2023

V této zprávě chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, které se konaly v našem sboru v roce 2023, a předložit také informace o jeho hospodaření. (Zároveň si uvědomujeme, že právě život církve se nedá tak docela charakterizovat slovy a čísly.)

Pokračovat ve čtení