O jblazek

Zájezd na jižní Moravu

Na sobotu 20. dubna připravili manželé Olga a Radek Markovi pro starší členy sborů Brno I a Brno II zájezd do Lednice a Břeclavi. Ráno počasí vypadalo všelijak, ale nakonec se vyčasilo a prožili jsme pěkný den. Jako vždy Markovi zájezd připravili pečlivě, s ohledem na věk účastníků nebyl program příliš náročný, ale dověděli jsme se a viděli jsme hodně nového a jako obvykle jsme poznali jeden z našich sborů, tentokrát sbor v Břeclavi.

Pokračovat ve čtení

Rozhovor s farářem J. Veselým při jeho 99. narozeninách

9. března se dožil devadesáti devíti let Josef Veselý. Josef Veselý byl duchovním Českobratrské církve evangelické v Brně a Jilemnici a seniorem libereckého seniorátu. V roce 1970 získal teologický doktorát na základě disertační práce Víra a skutky u prvních Bratří. Kromě překladů, článků v církevním tisku (zejména Kostnické jiskry) a drobných prací, z nichž některé vyšly v knížce Věřit a rozumět (Eman 2010), je také například spoluautorem studie Perspektiva víry. Úvod do eschatologie (Kalich 1992).

Pokračovat ve čtení

Co může zažít varhaník…

Na Velký pátek, tedy 27. března 2013, jsem měla varhanickou službu v Červeném kostele. Ovšem nebyla to služba ledajaká. Po zimní pauze, kdy přenechávám hraní mladším a otužilejším varhaníkům, jsem trochu nedočkavě a s určitou trémou přišla do kostela hodně zavčasu. Chtěla jsem mít vše včas a v klidu nachystáno. A jak to bylo dobře!

Pokračovat ve čtení

Presbyterní konference

V sobotu 16. února 2013 se v sále Václava Pokorného farního sboru Brno I v Opletalově ulici konala další seniorátní presbyterní konference. Seniorátní výbor letos spojil konferenci se vzděláváním laiků v rámci probíhajícího vzdělávacího cyklu a ve spolupráci s Komisí pro vzdělávání připravil přednášku a workshop na téma Křest a večeře Páně. Přednášejícím byl bratr farář Ondřej Kolář z Prahy, který před několika lety působil ve sboru Brno II.

Pokračovat ve čtení

Josef Veselý – 99 let

Poslední léta je účast na bohoslužbách konaných v Betlémském kostele kolem 9. března výrazně větší než jiné neděle – 9. březen je dnem narozenin bratra faráře ThDr. Josefa Veselého a my téměř nevěřícně sledujeme, jak každý rok toto výročí neuvěřitelně roste. Při bohoslužbách 10.3.2013 v Betlémském kostele jsme tak měli jedinečnou příležitost popřát bratru faráři k již 99. narozeninám. Napsal pro nás pro tyto bohoslužby kázání, které četla (v obou kostelech) sestra farářka Olga Tydlitátová.

Pokračovat ve čtení

Bigbeatové bohoslužby – Jozue porazil Jericho

V našem sboru se již několik let konají několikrát do roka v sále Václava Pokorného bigbeatové bohoslužby, při nichž zpíváme ze zpěvníků Svítá a doprovází nás hudební skupina ve složení: Ctirad Šebesta (kytara), David Šebesta (baskytara), Honza Baroš (klávesy), Eva Ventrubová (zpěv) pod vedením Ondřeje Malacha (bicí a klavír). Čtení a modlitby mívá zpravidla mládež nebo konfirmandi. Za kazatelnou se střídají naši kazatelé Jiří Gruber, Olga Tydlitátová a donedávna i Marta Židková. V únoru jsme se spolu s Izraelci radovali nad pádem Jericha…

Pokračovat ve čtení

Několik slov o smíšeném sboru Cantate Domino

Možná jste si všimli při vánočních bohoslužbách v Blahoslavově domě i v Červeném kostele, že před sborem stojí někdo nový. Ano, již od června minulého roku, kdy se našemu milému sbormistrovi Liboru Nykodýmovi stala nehoda a musel projít dlouhým léčením a rehabilitací, s námi pracuje jeden ze dvou našich tenorů bratr Jaroslav Marek. Pravda, stálo to trochu přemlouvání, ale nakonec se jemu i nám společná práce líbí a Jarkovi jsme velice vděčni, že sbor pod jeho vedením může pokračovat, že se utvořený kolektiv nerozpadl, že prostě zpíváme dál. Pro nadcházející období máme bohaté plány, a tak prosíme Pána Boha, abychom je mohli uskutečnit, aby náš zastupující sbormistr měl dost sil a trpělivosti a aby se Libor Nykodým opět ke své práci ve sboru mohl vrátit.

Ludmila Marková

Pokračovat ve čtení

Divadlo Husa na provázku v Červeném kostele

Je mrazivý podvečer 28. prosince 2012. Před Červeným kostelem plápolá oheň, všude kolem se tísní davy. Reflektory osvětlují malé pódium naproti vstupu do kostela, anděl nad kulisou pouští sněhové vločky. Reproduktory spustily dramatickou hudbu, začíná představení „Betlém“ divadla Husa na provázku. Na pódium vystupuje Josef s Marií, v doprovodu andělů jsou na cestě do Betléma. Po chvíli reflektor ozáří anděla, který nás všechny zve bočním vchodem do kostela.

Pokračovat ve čtení

Vánoční slavnost v našem sboru

Letošní vánoční slavnost v Betlémském kostele se začala domlouvat již o letních prázdninách na Blažkově. Mládež se tam nabídla, že by si přípravu tentokrát vzala do své režie. To se také stalo a učitelé nedělní školy s trochou úzkosti sledovali, jak vše dopadne. Přípravy byly náročné. Místo v neděli se zkoušelo několik sobot dopoledne, maminky vařily oběd, děti se učily role nejen zpaměti, ale i skutečně zahrát. Scénu připravovali starší mládežníci. Režii a celou přípravu si vzala na starost Alžběta Michalová s Tomášem Cimrem. Oba jsou studenti JAMU.

Pokračovat ve čtení

Adventní sdílení

Předvánoční guláš a sdílení s lidmi, kteří hladoví fyzicky i psychicky, mohli zažít ti, kteří přijali pozvání a přišli 20. prosince vpodvečer před Červený kostel v Brně. Samotná akce byla plánovaná na 17. hodinu, ale již okolo půl páté přicházeli první zájemci, dle vzhledu většinou bezdomovci, a tvořili seskupení podobající se frontě. Na faře se ohřívaly obří kastroly s gulášem masovým i vegetariánským a také se vařil čaj a krájely pecny chleba. Jelikož se to nepřipravilo samo sebou, jistě se zvídavě ptáte: Kdo tvořil tým těchto ochotných a pracovitých lidí? Jak jsem se dozvěděla od hlavního organizátora Pavla Janečka, celkově se na akci podílelo asi 20 mladých lidí, z nichž většina se pravidelně schází ke společnému čtení Bible, rozhovorům a modlitbám.

Pokračovat ve čtení