Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2016

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

www.cervenykostel.cz email: telefon: 542 211 453

 

Milé sestry a milí bratři!

V této zprávě si chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2016. Tato zpráva, kterou vám předkládá staršovstvo sboru, je složena z příspěvků, o které jsme požádali účastníky nebo organizátory těchto setkání. K této zprávě je možné se vyjádřit na otevřené schůzi staršovstva 6. března v 18:30 a schvalována bude výročním sborovým shromážděním v neděli 26. března v 10 hodin.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015

 

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

www.cervenykostel.cz email: telefon: 542 211 453

 

Milé sestry a milí bratři!

V této zprávě si chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2015. Tato zpráva, kterou vám předkládá staršovstvo sboru, je složena z příspěvků, o které jsme požádali účastníky nebo organizátory těchto setkání. K této zprávě je možné se vyjádřit na otevřené schůzi staršovstva 7. března v 18:30, schvalována bude výročním sborovým shromážděním v neděli 13 března v 10 hodin.

 Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2014

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2014

 

e-mail:                        www. cervenykostel.cz          tel: 542 211 453         

                                                   602 00 Brno, Opletalova 6,

 

Bohoslužby, významné události a sboroví pracovníci.

Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v Betlémském kostele, v kostele Jana Ámose Komenského a v Újezdě-Rychmanově. Ve službě se střídají naši kazatelé, v roce 2014 nám při bohoslužbách posloužili jako hosté Pavel Křivohlavý (farář ve Frýdku Místku), Jana Špinarová (farářka ve Znojmě),  Miroslaw Jelinek (farář v Kateřinicích), Wiera Jelinek (farářka v Ratiboři), Mária Uhlíková (diakonka sboru CB v Brně) a bratr farář Jaroslav Vítek. Ve službě vypomohl  také seniorátní farář Jiří Šimsa. Při připomenutí 100. narozenin bratra faráře Josefa Veselého 9. března jsme v Betlémském kostele ústy sestry farářky Tydlitátové společně s jubilantem vyslechli kázání, které pro nás bratr farář připravil.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2010


Výroční zpráva za rok 2010

Vážíme si a s vděčností Pánu Bohu přijímáme všechny příležitosti, které nám nabízí společenství našeho sboru, ve kterém je aktivně zapojeno velké množství sester a bratrů. Nelze zmínit všechny, kteří konají svou práci ať už viditelně na očích sboru nebo tiše a nenápadně, někteří jsou v této zprávě jmenovitě uvedeni, na jiné kvůli přehlednosti a srozumitelnosti textů tentokrát nezbylo místo. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do služby a svědectví našeho sboru patří naše poděkování.Touto zprávou chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2010.

Pokračovat ve čtení

Výroční zpráva FS ČCE v Brně I za rok 2009

Farní sbor ČCE v Brně I, 602 00 Brno, Opletalova 6

Výroční zpráva za rok 2009

www.cervenykostel.cz              email:                 telefon: 542 211 453

S vděčností přijímáme stálé i nové příležitosti, které nám nabízí společenství našeho sboru, v němž je aktivně zapojeno velké množství sester a bratrů. Touto zprávou chceme připomenout nejdůležitější pravidelná, ale i mimořádná a příležitostná setkání, události a akce, k nimž došlo v našem sboru v roce 2009.Pokračovat ve čtení