Historie střediska biblických kurzů I. a II. sboru ČCE v Brně začíná v roce 1956, kdy bylo po složitém hledání přestěhováno na lesní louku u obce Blažkov předchozí Středisko biblických kurzů “Sázava”. Podle vesnice Blažkov (nedaleko Dolní Rožínky na Vysočině), která je kazatelskou stanicí sboru v Novém Městě na Moravě, dostalo středisko své nové jméno. V místní modlitebně se tak v létě scházejí k nedělním bohoslužbám obyvatelé obou “Blažkovů”.

Za vydatné pomoci mnoha mladých bratří a sester, nejen z brněnského seniorátu, vyrostly zděná budova s kuchyní a podkrovními pokojíčky, jídelna a pět dřevěných chatek.

Středisko bylo od počátku své existence jednoduše a prostě vybaveno. Tato již pověstná prostota zůstala zachována v podstatě do dnešních dnů, přestože po již téměř padesátiletém provozu došlo k řadě modernizací a rekonstrukcí.

Po zimním spánku ožívá středisko jarními brigádami, skauti střídají mládež. Hlavní využití je však o letních prázdninách, kdy nastává čas „sborových týdnů“. Biblický kurz mládeže, který má své místo na sklonku léta, tento radostně hektický čas uzavírá. Blažkov se tak stává radostným společenstvím, místem pro svědectví víry i pro bližší setkání bratří a sester.

Evangelické středisko je spravováno kuratoriem, které tvoří zástupci obou sborů.