O jozef.boros

Návštěva z Basileje

Jako každý lichý rok i letos jsme v Brně přivítali jedenáct členů partnerského sboru Francouzské reformované církve v Basileji. Většina přijela v pátek 6. října 2017 večer z Vídně, kam přiletěli z Basileje. V sobotu ráno jsme jeli autobusem do Kroměříže. Nejdřív jsme si prohlédli Květnou zahradu. Podle vůně jsme poznávali různá koření v holandské zahradě, z kolonády byly vidět do geometrických tvarů zastřižené živé ploty. Ač zahrada je církevní, kolonáda je vyzdobena desítkami soch řeckých i římských božstev i osobností. Zaujala nás výstavka plodů starých odrůd jabloní, hrušní i dalších ovocných stromů v rotundě v centru zahrady.

Pokračovat ve čtení

Brno I – Křesťanská služba


Bratry a sestry ve sboru Brno I, kteří mají zájem o návštěvu či rozhovor, navštěvuje příležitostně a ochotně křesťanská služba našeho sboru. Jedna z milých návštěv letos v létě proběhla také u paní Blahoslavy Ondrové při příležitosti jejích 102. narozenin.

Pokračovat ve čtení

Pavlova misijní cesta na Blažkov (sbor Brno I)

V druhém srpnovém týdnu se na Blažkov sjelo asi padesát účastníků ze sboru Brno I. (a nejen z něj) ve věku od dvou do sedmdesáti let. Běh začínal v sobotu a v neděli poté jsme šli do kostela do Blažkova, kde se k nám přidal ještě další tábor. Bohoslužby měla sestra farářka Jana Hofmanová. Byly vlastně již začátkem celotýdenního programu o Pavlových misijních cestách. V průběhu bohoslužeb měli dobrovolníci možnost předvést, jak mohl Pavel cestovat do Damašku. Objevilo se plížení, běh, válení sudů…

Pokračovat ve čtení

Zpráva z 3. zasedání 34. synodu ČCE

18.-20. května 2017

Nové logo ČCE

Synod schválil grafický návrh, který se stává od 1. ledna závazným logem ČCE. Logo je grafická zkratka, užívaná v úředním styku a ve veřejné prezentaci církve či sboru. Evangelické a křesťanské symboly (kalich, Bible, kříž) se samozřejmě budou i nadále užívat tam, kde je to vhodné.

Pokračovat ve čtení

Nocí kostelů podeváté

Letos se těším v Brně na novinku: šalinu Noci kostelů. Loni prý byla tramvaj v Praze zcela přeplněná, tak si plánuji naši šalinu po cestě z práce jen prohlédnout. Na Joštově ulici je v pět hodin ale jen hlouček lidí, biskup a primátor. První jízdu se tedy svezu s nimi. Usměvavá holčička mi dává jízdenku a první krásné razítko s šalinou.

Pokračovat ve čtení

Cesty za architekturou

Náš měsíčník Setkávání má pro tento rok na obálce vyobrazení kosmických sil a pozemských živlů, které působí na podobu našeho světa a na nás. Bratr farář Jiří Gruber vybírá v Bibli místa, která k těmto silám a živlům odkazují slovy, bratr David Mikolášek zve do našeho sborového domu výtvarníky, kteří o nich vypovídají svými obrazy a kteří zároveň nabízejí vlastní pohled na svět proměňovaný lidmi sobě k užitku a Bohu k oslavě. Vedle přírodních sil je právě člověk a architekt také tím živlem, který mění podobu světa ke své podobě. Tentokrát přijal jeho pozvání David Vávra, architekt, divadelník, autor TV seriálů Šumná města a Šumné stopy, člen sboru ČCE v Praze-4 Braníku.

Pokračovat ve čtení

Jarní školka mládeže na Blažkově

Klid. Zpěv ptáků. Čerstvý vzduch. Sluníčko. Ale také hlasitý smích, zpěv doprovázený několika kytarami, bubínkem a baskytarou a vůně chutného jídla. Tohle je jeden z mých dojmů z víkendu stráveného na Blažkově. Ještě nutno dodat, že se nás sjelo asi 70 mládežníků, ať už starších nebo mladších. Tedy především mladších. Měla jsem radost, že přijelo tolik pro mě neznámých tváří.

Pokračovat ve čtení

Brány Jeruzaléma a Ježíšův soprán

Jeden z prvních koncertů letošního Velikonočního festivalu duchovní hudby se konal v Červeném kostele. Přiznám se, že jsem se tam šel podívat spíš pracovně, tj. zkontrolovat, zda je vše v pořádku. Vstupné pro důchodce jsem však zaplatil. Zaujalo mne totiž, že se jedná o soudobou hudbu a litevského autora. Chrámová loď byla celá v přítmí a lavice plné posluchačů. Všude mnoho nahrávací techniky a kamery České televize. Zvuky, které se ke mně linuly z míst, kde běžně stává stůl Páně, však nebyly zrovna libozvučné. Řekl jsem si, že moderní hudbě prostě nerozumím, a na chvíli se posadil do zadních lavic. Počítal jsem s tím, že zase brzy odejdu pracovat na faru.

Pokračovat ve čtení

Co by měl vědět každý presbyter

Když se mě v lednu kamarádka Vlasta zeptala, jestli nechci jet na seminář „Co by měl vědět každý presbyter“, tak jsem si řekla, že už jsem devět let presbyterkou a je tedy nejvyšší čas, abych zjistila, co všechno bych měla vědět.

Pokračovat ve čtení