Brigády byly a vždy budou součástí blažkovské tradice. Doba vzniku nebyla příznivá k podobným projektům a tedy veškeré práce byly zajišťovány svépomocí členů ČCE a spřátelených osob. Do současné doby pak brigády přinášejí možnost se setkat a seznámit s novými lidmi stejného smýšlení a přístupu k práci pro středisko, nebo se naopak setkat se starými známými, kterým osud střediska není lhostejný. V každém případě je zde i prostor k rozhovoru, nočním procházkám či lovu veverek.

Níže jsou uvedeny jednotlivé termíny brigád a popis hlavních prací, které by v tomto termínu měly probíhat. Je zde též kontakt na odpovědnou osobu, které byste se měli ohlásit, pokud byste měli zájem se zúčastnit.

Evangelické středisko je spravováno kuratoriem, které tvoří zástupci obou sborů.