Oslava „dvacetin“ Evangelické akademie v Brně

Ve čtvrtek 20. října se na obou školách Evangelické akademie nevyučovalo, ale celý den oslavovalo. Studenti a učitelé si připomínali dvacáté výročí EA v Brně. Obě školy, Střední zdravotnická a Vyšší odborná sociálně právní, měly na čtvrteční dopoledne nachystaný samostatný program. Do škol byli pozváni úspěšní absolventi, kteří si připravili pro stávající studenty a učitele zajímavé přednášky a prezentace z oboru, ve kterém dnes pracují.Pokračovat ve čtení

Nebohoslužebné sborové prostory

Náš sbor kromě obvyklé církevní činnosti funguje také jako realitní kancelář. Objemem práce je to tak půl na půl. V současné době máme uzavřeno asi deset nájemních smluv. Pronajímáme oba kostely, sborový dům i faru, dlouhodobě i krátkodobě.Pokračovat ve čtení

Návštěva celocírkevního kantora br. Ladislava Moravetze v Brně I

Ve dnech 10. a 11. září navštívil náš sbor celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz. Během své návštěvy se setkal s našimi varhaníky a zpěváky sboru Cantate Domino, v neděli nás inspirujícím způsobem doprovodil varhanní hrou při bohoslužbách a s jeho pomocí jsme také během bohoslužeb zpívali jednu novou a jednu málo známou píseň z Evangelického zpěvníku. Z nedělního svátečního setkání s tímto vynikajícím hudebníkem přinášíme svědectví jedné z pravidelných účastnic bohoslužeb:Pokračovat ve čtení

Basilejští v Brně

Jako každý lichý rok, i letos jsme se ve sboru Brno I těšili na návštěvu basilejských. V pátek 23. září před polednem jsme na nádraží uvítali osm členů Francouzské reformované církve v Basileji. Po výborném guláši na faře jsme naše hosty provedli centrem města, vystoupali na Špilberk a ukázali jim kasemata.Pokračovat ve čtení

Pozvánka do klubu oveček

Ovečky 2010 – 2011

V červnu byl konec školního roku. Skončila další etapa našeho konání, naší služby. Letošní klub Oveček v Brně I se nesl v úžasné atmosféře. Myslím, že jsme prožili velké požehnání, jak děti, tak my dospělí. Děti se na příbězích z Bible naučily pochopit modlitbu Otče náš. Musím přiznat i sama za sebe, že mi některé věci v modlitbě vlastně došly, až jsme je učily děti.

Pokračovat ve čtení

Blažkov 2011

Zavřete oči, uvolněte se. Cítíte vůni lesa, slyšíte výskat děti... Vítejte na Blažkově. Rok uplynul jako voda a my jsme se tu opět sešli, abychom si odpočinuli, našli nové přátele a rozebírali svoje názory na víru.Pokračovat ve čtení

Noc kostelů v Červeném a Betlémském kostele

Letos jsme opět začínali společně ekumenickou bohoslužbou - tentokrát ve sboru Církve bratrské na Kounicově, kde jsem měl zamyšlení nad letošním heslem: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítal a duch můj hloubá Ž 77,7. Zopakoval jsem ho ten den ještě jednou při půlnoční bohoslužbě v Červeném kostele. Při přípravě, na které se podílelo více než 40 lidí, jsme se drželi dříve osvědčeného postupu: střídat programy po půlhodině. V celou hodinu hudba a o půl slovo s obrazem. Opět táhly varhanní koncerty a je třeba vyslovit uznání našim varhaníkům, jak výborně a profesionálně se připravili. Důkladně byl připraven také bratr kurátor Matoulek, který zaujal návštěvníky prezentacemi o historii našich dvou kostelů, doloženou mnoha fotografiemi. Letos jsme totiž poprvé otevřeli také Betlémský kostel, kde se o pořadatelskou službu a část programu postarali skauti. Měli 2,5 tisíce návštěvníků! Červený kostel se opět zcela naplnil při vystoupení Gospelchoiru, kterému žel nefungovala aparatura. Ale i tak byl jejich koncert vzpružujícím zážitkem. Výstavu jsme si letos půjčili hotovou: O historii a současnosti Jednoty bratrské. Problém byl pouze s jejím převozem z Liberce. Podle bezprostředních ohlasů zaujalo i audiovizuální pásmo, v kterém jsme se pokusili populárním způsobem přiblížit důvody rozdělení křesťanských církví. Lidé po koncertě kupodivu neodcházeli, ale vydrželi ještě půl hodiny poslouchat, v čem byly největší důrazy reformace. Příští rok bych rád připravil podobné pásmo o Bibli. Na prohlídku křestní kaple se starými biblemi a bohoslužebnými kalichy se opět stála fronta a výstava papírových modelů deseti známých kostelů zaujala nejen děti.Pokračovat ve čtení

Sborové výlety

Ve sboru Brno I jezdíme na výlety po skupinách. Každé dva roky se jezdí do partnerského sboru v Basileji a při každé návštěvě se sestava 12-15 lidí poněkud obmění. Když pak na výměnu přijedou naši hosté, organizujeme pro ně zase výlet my. V říjnu jezdí na zájezdy pěvecký sbor Cantate Domino, který k sobě do autobusu přibere další zájemce a rodinné příslušníky. Byli jsme tak třeba v Karviné, v Očové, v Nejdku a na podzim se chystáme do Jindřichova Hradce. Součástí je vždy vystoupení pěveckého sboru při bohoslužbách, kázání některého z našich kazatelů a prohlídka některých pamětihodností. Několikrát jsme také byli ve Vídni díky pozvání nedávno zesnulé sestry Fischerové, která vyrostla v německém luterském sboru v Brně. Skvělým organizátorem těchto autobusových zájezdů bývá náš bratr kurátor, který nám nahrazuje průvodce a vymýšlí trasy. Už tři roky také jezdíme na výlety na kolech, bývá jen obtížné najít termín, kdy mohou pokud možno všichni potenciální zájemci. Velmi zdařilé byly kdysi nedělní bohoslužby v přírodě, snad se nám je ještě někdy podaří zopakovat. V červnu bývá také víkendový pobyt na Blažkově pro všechny věkové kategorie.Pokračovat ve čtení