O jozef.boros

Vánoce v chráněném bydlení Ovečka

Sbírka z prosincových hudebních nešpor v Červeném kostele podpořila Středisko Diakonie ČCE v Brně. Konkrétně jsme sbírku věnovali Chráněnému bydlení Ovečka, protože v loňském roce se náš sbor stal jakýmsi „patronem“ těchto služeb brněnské Diakonie. Snažíme se hledat dobré způsoby, jak klienty i pracovníky podpořit v jejich životě, a nejčastější službou v současné době jsou návštěvy v Diakonii, při nichž si společně povídáme o biblických příbězích, o víře i o běžném životě. Byli jsme ale také rádi, že klienti přijali pozvání na podzimní slavnost Díkčinění v našem sboru, a že se při prosincových nešporách vybralo 7.098 Kč, které jsme mohli chráněnému bydlení předat.

Pokračovat ve čtení

Vánoční služby Boží s dětmi 2017

Citace z her (17. prosince)

Hra menších dětí „Těšení“

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jeremiáš 29,11) „Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá: nezoufej, když všechno není, jak sis přál.“

Pokračovat ve čtení

Odpoledne křesťanské služby v Brně I

Poslední neděle církevního roku, paní farářka Saša Jacobea káže dle Matoušova evangelia o posledním soudu, nemocniční kaplan Jan Zachoval přednáší o službě nemocným a umírajícím.

A přece nebo právě proto není nálada smutná, pochmurná, bezvýchodná, naopak! Z kázání se dozvídáme, že i malá pomoc bližnímu může v budoucnu rozhodnout o našem „zařazení“.

Pokračovat ve čtení

Slavnost díkčinění a jarmark na faře v Brně I

Bohoslužba 5. 11. 2017 v Červeném kostele byla opravdu slavnostní. Z kůru nás tentokrát přivítaly fanfáry žesťových nástrojů studentů z olomoucké Konzervatoře Evangelické akademie. Spolu s varhanním doprovodem vytvořili studenti krásný hudební rámec naší slavnosti díkčinění a připomínky 150 let od otevření Červeného kostela. Také slavení večeře Páně bylo doprovázeno zvukem žesťů. Společně jsme prožívali vděčnost za dary, které tak samozřejmě přijímáme. Konec bohoslužby však tentokrát neznamenal konec naší slavnosti, neboť následoval dobročinný jarmark na faře.

Pokračovat ve čtení

Ekumenická bohoslužba k výročí reformace v Brně

Společné připomenutí výročí 500 let od počátku evropské reformace připravily církve působící v Brně na neděli 29. října. Ve shromáždění v Komenského kostele kázal biskup Evangelické církve a.v. Marián Čop a účastníky pozdravil Mons. Václav Slouk, děkan církve římskokatolické v Brně. Součástí ekumenického společenství byla slavnost sv. večeře Páně.

foto Libor Maláč

Pokračovat ve čtení

3.zasedání 41.konventu brněnského seniorátu ČCE

se konalo v sobotu 11. 11. 2017 v pohostinných prostorách v Blahoslavově domě v Brně. Bylo zahájeno pobožností farářky Radky Včelné a nácvikem písně z chystaného nového zpěvníku.
Po ustavení konventu a slibu jeho nových členů jsme se věnovali jako obvykle zprávám o činnosti seniorátu, jeho jednotlivých poradních odborů, Jeronýmovy jednoty, seniorátní Diakonie a brněnské Evangelické akademie za rok 2016.

Pokračovat ve čtení

Podzimní školka mládeže ve Svitavách

Sexualita pšššt!

Letošní školka pro mě začala jednoho nepříliš slunečného dne, když jsme se sestrou utíkaly na Hlavní nádraží v Brně, kde byl sraz na společný odjezd do Svitav. Po vstupu do přeplněné haly nám netrvalo dlouho, než jsme zahlédly pestrobarevný poplackovaný batoh Bena Skály, který nás navedl správným směrem. Při nástupu do vlaku začaly menší komplikace, protože vůz byl mimořádně přeplněný, a abychom se vůbec dostali dovnitř, museli jsme vyhazovat lidi ze sedadel, na které jsme měli místenky, což mi (a věřím, že i ostatním) nebylo moc příjemné. Ale cesta uběhla vcelku rychle, a než jsme se nadáli, vystupovali jsme na nádraží ve Svitavách.

Pokračovat ve čtení

Červený kostel má letos 150 let

V roce, v němž se slaví pětisté výročí světové reformace, stojí za připomenutí i výročí, které má nejznámější stavba brněnských evangelíků, Červený kostel. Byl postaven před 150 lety a slavnostně otevřen 25. srpna 1867.
Otiskujeme výňatky ze dvou příspěvků, které náš časopis přijal či převzal a otiskl už před deseti lety (v listopadu a prosinci 2007), pokud však mají připomenout letošní výročí, neztratily nic na vhodnosti a ceně.

Pokračovat ve čtení

O hledání a setkání

Ve dnech 6. až 8. října se konal Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou s tématem Wanted: Bůh. Z brněnského seniorátu se hledat Boha vypravil celý autobus mládežníků. První, co nás čekalo po příjezdu (kromě fronty na příjmu), bylo uvítání a hlavně patnáctiminutovky, inspirované konferencemi Ted-X, kde čtyři lidé z prostředí ČCE mluvili o svých zkušenostech s hledáním Boha.

Pokračovat ve čtení

Jak jsme stanovali v Červeném kostele

Bývá zvykem, že pravidelně počátkem školního roku se v Červeném kostele a na faře v Opletalově ulici slaví „skautská neděle.“ Letos jsme se spolu se členy a přáteli 70. brněnského oddílu Junáka sešli v našem kostele 24. září. Přemýšleli jsme, jak vyjádřit charakter „skautské bohoslužby.“ Co je to vlastně za událost? Kde se protíná biblická důvěra, křesťanské vyznání a životní styl skautského oddílu? Nakonec jsme se rozhodli v Červeném kostele postavit stan. V bibli je přece život spíš poutí, dočasným stanováním – a Bohu díky, když najdeme v té dočasnosti a křehkosti také pevnou půdu, když se nám daří společně vypnout plachty a vydržet nějaký ten poryv nebo liják, když se máme kde ohřát, když smíme přijmout útočiště a nasycení i tam, kde se nám samým skvěle tábořit nedaří.

Pokračovat ve čtení