Jako bederní pás…

V neděli 17. října dopoledne jsem se zúčastnila ekumenické bohoslužby, tentokrát v husitském kostele na Botanické ulici. Nevím, jestli ten kostel znáte, je hodně prostorný, přesto „praskal ve švech“, tolik nás přišlo. Setkali se věřící ze všech pěti církví, jejichž kostely a modlitebny se nacházejí na území Brno-střed: husité (farářky Květoslava Bezdičková a Eva Buttová), evangelíci (senior Jiří Gruber a synodní senior Joel Ruml), baptisté (kazatel Pavel Coufal), bratrští (senior Jan Asszonyi) a metodisté (farářka Jana Křížová). Za římskokatolickou církev přišel P. Václav Slouk od Jakuba.

Pokračovat ve čtení

Naši konfirmandi

V neděli 27. června proběhla v Červeném kostele bohoslužba na závěr školního roku. Velkou část bohoslužby zabrala konfirmace. Konfirmandů bylo pět, dva chlapci a tři dívky. Každý z nich přečetl své vlastní zamyšlení na nějaké biblické téma. Jeden hoch se zamýšlel nad tím, že je pro něho problémem přikázání cti otce svého a matku svou. To je asi v pubertě pro každého, to je nejspíš úplně normální. Možná to tak i být musí, aby se z dítěte stal dospělý člověk. Další mladík řekl doma žertem, že konfirmační zkoušku neudělal. Jeho vtípek však nevyvolal smích, ale spustil slzy. Tak se zamýšlel nad tím, proč je pro jeho rodiče konfirmace tak důležitá.

Pokračovat ve čtení

Ekumenické shromáždění

Na celé řadě míst České republiky se třetí neděli v září konaly společné služby Boží. V Brně se takové shromáždění sešlo v Červeném kostele na Komenského náměstí 19. září v pět hodin odpoledne. Shromáždění přivítal a představitele denominací představil bratr farář Jiří Gruber ze sboru Brno I naší církve. Společně jsme zpívali píseň Jezu jako pastýř voď nás. Petr Šandera z Československé církve husitské vykonal „Úkon kajícnosti“, byla to kající modlitba, na niž shromáždění odpovídalo slovy „Pane, smiluj se“ a „Kriste, smiluj se“. Navzájem jsme se pozdravili pozdravením pokoje.

Pokračovat ve čtení

Záchrana životů šesti Hanáků

V Brně po vydání Tolerančního patentu v r. 1781 vznikl luterský sbor a prvním jeho pastorem byl Dr. Viktor Heinrich Riecke (nar. 17.5.1759 ve Stuttgartu, zemřel 14.1.1830 v Lustnau – obě místa byla v tehdejším Württembersku). V Brně působil přes dvacet let od prosince r. 1782 do r. 1803, kdy se vrátil do svého rodiště. Měl šest dětí, čtyři synové dosáhli vynikajícího postavení. Starší dcera Žofie se provdala za Josefa. Karafiáta, příbuzného spisovatele Broučků faráře Jana Karafiáta. Informace o následujících událostech uvádí prasynovec pastora Rieckeho Karel Riecke v knize Moji předkové ("Meine Voreltern", Stuttgart 1896). Dr. Karel Riecke byl státní ministr financí.Pokračovat ve čtení

Rozhovor s Joan De Vee Dixon

Před jejím varhanním koncertem dne 7.června 2009 v 19:30, pořádaném v Červeném kostele v rámci hudebních nešporů.

Milá Joan, díky Tvé ochotě posloužit našemu evangelickému sboru svou hrou, projevenou loni v červenci, kdy jsi vystupovala na festivalu Americké jaro, dnes víš o kostele J. A. Komenského a našem sboru možná víc než leckterý brněnský obyvatel. Co Tě přimělo účastnit se tohoto festivalu, organizovaného Mezinárodní společností Antonína Dvořáka?

Narodila jsem se ve státě Iowa, zhruba uprostřed Spojených států. Vyrůstala jsem na farmě a dobře si pamatuji návštěvy vesnice Spillville, když jsem byla malá. Tato vesnice má pouhých 375 obyvatel a jenom jeden kostel (katolický), ale je dobře známa tím, že tam v roce 1893 strávil léto Dvořák. Místní obyvatelé mají stále rádi hudbu a pořádají festivaly. Seznámila jsem se zde s organizací Czech Heritage Partnership (Partnerství českého dědictví), kde jsem byla představena slavnému českému pianistovi Radoslavu Kvapilovi. Díky tomuto spojení mne potom pan Kvapil požádal, abych vystoupila na American Spring Festival (Americkém jarním ferstivalu).
Pokračovat ve čtení

Vyznání Petera Cingeĺa – zpěváka, který v opeře Kristův dotyk ztvárnil postavu Ježíše.

Jak na Vás osobně působí opera Kristův dotyk jako celek?
Tato opera je mým druhým projektem který dělám s panem Kubičkou. První dílo byla opera Martin Luther. Byl jsem nadšený a hned jsem poprosil pana skladatele, že by mi bylo ctí, kdybych mohl ještě někdy participovat v jeho dílech. Odpověď přišla v podobě nabídky obsazení v další opeře - Kristův dotyk. Myšlenka přiblížení osobnosti Ježíše Krista současnému posluchači je pro celý kolektiv souboru nelehká výzva.
Osobně se musím přiznat, že do děje opery v podobě pašijové hry jsem se nechal opravdu vtáhnout a vlastně jsem si ani nestačil uvědomit, že tento děj prožíváme všichni společně. Ale aby jsem se vrátil k otázce. Opera jako celek je pro mě osobně skutečný dotyk Krista a jsem přesvědčený, že i pro celý náš kolektiv.
Pokračovat ve čtení

Opera Kristův dotyk

Českobratrská církev evangelická sbor Brno I Vás zve na scénické provedení opery Viťazoslava Kubičky Kristův dotyk, které se koná v neděli 6. dubna 2008 v 19:30 v Červeném kostele.

Účinkují:
Peter Cingeĺ - Ježíš
Eva Hornyáková - Marie
Nao Higano - Nao
Anima Cantanda

Milan Vonderka - housle
Jan Pospíšil - violoncello
Rajmund Kákoni - akordeon
Bratislavští komorní sólisté

dirigent: Andrián Kokoš

Záštitu převzali senátor Ing. Rostislav Slavotínek a ředitel Slovenského institutu v Praze Mgr. Igor Otčenáš.
Dobrovolné vstupné bude věnováno středisku Diakonie ČCE Betlém.

Projekt podporuje Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Slovenský institut v Praze

Informační leták ve formátu pdf si můžete stáhnoutzde (cca 700 KB).
Pokračovat ve čtení