Společné stolování

V našem sboru se scházíme každou neděli po bohoslužbách ke kávě, čaji a společnému rozhovoru. Ve středu odpoledne na Kavárničce mezi prvním a druhým programem popíjejí sestry a bratři kávu, čaj a k tomu přikusují něco sladkého. Ve středu večer probíhají kurzy Alfa a Beta. Na Alfě se vaří teplé večeře, na Betě se chystá chléb s pomazánkou. Když se konají skautské bohoslužby nebo rodinná neděle, bývá po bohoslužbách společný oběd a po něm následuje přednáška nebo zábavný program.Pokračovat ve čtení

Umění ve sboru

Červený kostel již mnohokrát posloužil jako koncertní síň. Některé akce pořádá přímo sbor (např. hudební nešpory), jindy kostel pronajímáme různým nadacím, agenturám nebo městu. Vždy však dbáme, aby obsah a forma koncertu nebyla v rozporu se skutečností, že jde o křesťanský kostel. Kromě toho byl kostel již mnohokrát využit jako výstavní síň, nejčastěji šlo o duchovní náměty. V posledních letech to byly především květnové výstavy vázané na Muzejní noc a Noc kostelů. Poslední výstava o tolerančním umění vznikla z iniciativy a za finančního přispění našeho sboru a putuje nyní po našich sborech a muzeích.Pokračovat ve čtení

Velbloudáři táhnou Betlémským kostelem

Letošní dětskou vánoční slavnost ovládl svět zvědavých velbloudářů. Učitelé NŠ s dětmi uvedli hru Tomáše Najbrta „Svět se mění". Byli jsme opět svědky každoročního zázraku, když se po sobotní rozpačité generální zkoušce, na níž byla přítomna půlka účinkujících, v neděli 19. prosince vylouplo svěží, s gustem zahrané představení, které neobvykle velký počet návštěvníků shromáždění odměnil potleskem. Roztomilé bylo vystoupení dětí předškolního věku - své říkání doplnily veselými hlásky zvonků. Čtvrtá adventní neděle v našem sboru byla pěknou branou k vánočním svátkům.

Pokračovat ve čtení

Prostor našich bohoslužebných shromáždění

ČERVENÝ KOSTEL, tak jako každá budova, v sobě nese stopy doby, ve které vznikl. Bylo to krátce po protestantském patentu (1861), který dal evangelické církvi stejná práva a postavení, jež měla dosud pouze církev římská. Naši předkové se konečně mohli projevit jako „řádná" církev a místo pouhé modlitebny bez věží, klenutých oken a zvonů si mohli postavit kostel se všemi obvyklými atributy. Jako projev náboženské tolerance jim bylo přiděleno lukrativní místo v prostoru právě zbouraných městských hradeb na místě křížení nově vznikajících městských bulvárů. Projekt připravil vídeňský architekt Heinrich Ferstel, později proslulý stavbou Votivního chrámu ve Vídni, který nese podobné rysy.

Pokračovat ve čtení

Sborový rozhovor v Brně I: O čem jsou skupinky

Když se blížil Ježíšův odchod z tohoto světa, věnoval se méně davu a více svým učedníkům. Poslední společné chvíle využil k tomu, aby pár věrným shrnul, upřesnil a vysvětlil všechno, co kázal v posledních třech letech. Naučil je všechno, co bylo potřeba zachovat pro další následovníky, a nakonec je pověřil tzv. velkým posláním: „ jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal." Touto poměrně zajímavou biblickou studií začal Josef Pavliňák své povídání na našem sborovém rozhovoru 19. dubna a pak krátce představil misijní organizaci Křesťanské vyučování a život (KVŽ), kterou pomáhal zakládat a ve které působí, a začal nás seznamovat s tím, jak to funguje u nich.

Pokračovat ve čtení

Náš sbor o prázdninách

Většina sborové činnosti kromě bohoslužeb utichá, ale středeční kavárnička běží dál bez přerušení. Účast někdy kazí jen veliká horka. Sestrám, které svážíme, se líbí nové sborové auto, do kterého se lépe nasedá. Faráři si trochu oddychnou. Ale ne na dlouho. V sobotu jsou svatby a přes týden je třeba roztřídit, uklidit a z větší části vyhodit papíry, které se v kanceláři nahromadily za celý rok. A už je to tady. Mimořádná situace. Do kanceláře se vloupali oknem zloději, odnesli jako obvykle kytaru i s obalem a tentokrát i nový monitor a mikrofony. Štěstí v neštěstí. V první chvíli se zdálo, že ukradli i bohoslužebné kalichy, jejichž obaly ležely poházené na zemi. Ale nakonec se ukázalo, že jim nestály za námahu. Díky Bohu. O prázdninách by mohl kazatel třeba přečíst nějakou novou teologickou literaturu. Ale nebude to pravda. Nájemníci žádají snížení nájmů a tak vedeme s bratrem kurátorem tvrdá obchodní jednání a scházíme se s právníky. V prvním patře se staví nová toaleta. Mezitím natolik pokročila oprava Joštovy ulice, že je náhle aktuální kanalizační přípojka do Červeného kostela. Začíná maratón jednání a chození po úřadech (ještě neskončil), abychom stihli včas vyřídit stavební povolení. Ještě že odjíždíme začátkem srpna na Blažkov, kde si užíváme sborového společenství a nových toalet. Program pro děti má Katka Rybáriková, já jsem nachystal rozhovory nad epištolou Jakubovou. Jeden večer věnujeme nové podobě internetových stránek. Další víkend odjíždí zpěváci do Poličky. V kanceláři se schází peníze na pomoc lidem postiženým povodní. Prázdniny pomalu končí a schází se redakční rada Setkávání.Pokračovat ve čtení

Cyklovíkend na Blažkově

Konečně je to tady - cyklovíkend na Blažkově 18.-20. června 2010. V pátek se sjíždíme vozy cestou blátivou, někteří je musíme i tlačit. Cyklisté mají kola na autech, ostatní jen ty čtyři dole. Večer sedíme a povídáme si vážně, ale převážně nevážně. Kdo by také pořád něco řešil. Jsme ještě plni sil a tak vydržíme trochu déle. Sobotní ráno nás probudí budíček a snídaně. Pak se už chystáme na výlet.

Pokračovat ve čtení