Květnové Hudební nešpory

Květnové Hudební nešpory v Červeném kostele se konaly v neděli 6. května 2018 v 19:30.

Vystoupil při nich pěvecký sbor Choirchestra s programem Duchovní tvorba v 'populárním hávu'  (Gjeilo, Miškinis, Rutter, Chilcott, Shaw, Halloran)

Biblické zamyšlení Jana Hofmanová

Veškerý výtěžek byl věnován Handicap klubu Brno.

Pokračovat ve čtení

Březnové Hudební nešpory

Březnové Hudební nešpory se konaly  25.března 2018 v 19:30. Vystoupil smíšený sbor Kantilena s programem české a světové sborové tvorby (Händel, Vivaldi, Zelenka, Tůma, Bruckner, Grieg)

Biblické zamyšlení Jiří Gruber

Veškerý výtěžek byl věnován Středisku Diakonie ČCE  Betlém v Kloboukách u Brna.

Akce se konala za finančního přispění Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

 

 

Pokračovat ve čtení

Dubnové Hudební nešpory

V dubnu 2017 proběhly tradiční Hudební nešpory, při kterých vystoupila skupina Oboroh s programem Pašijové písně a žalmy.

Biblické zamyšlení měl Jiří Gruber.

 

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Středisku Diakonie CCE Betlém v Kloboukách u Brna.


Akce se konala za finančního přispění Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Pokračovat ve čtení

Hudební nešpory v Červeném kostele – jubilejní desátý ročník

Ano, vstupujeme už do desáté sezony. Myšlenka pořádat hudební nešpory, při kterých bude k posluchačům v tomto nádherném architektonickém skvostu, kterým kostel Jana Amose Komenského bezesporu je, promlouvat hudba a slovo, a v neposlední řadě také naše snaha pomoci nestátním organizacím pracujícím v sociální oblasti, došla naplnění v dubnu 2003. Nápad organizátorů, kterými jsou sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice, našel pochopení také u hudebníků, a v průběhu let se zde vystřídala řada umělců. Pokračovat ve čtení