Prosincové Hudební nešpory

       Na první adventní neděli 2019 v 19:30 se konaly Hudební nešpory v Červeném kostele, při nichž vystoupil smíšený pěvecký sbor Kantiléna s programem „Perly klasicismu“. Biblickým zamyšlením posloužil bratr farář Jiří Gruber a výtěžek dobrovolného vstupného byl určen brněnskému středisku Diakonie ČCE.

 

Pokračovat ve čtení